Waarom op kamp

Veel Jenaplanscholen in Nederland gaan ieder jaar op kamp aan het begin van het schooljaar. Waarom eigenlijk? Binnen het Jenaplanonderwijs is de stamgroep erg belangrijk. Een stamgroep vormen kost tijd en aandacht. Op kamp ben je in een bijzondere omgeving. De kinderen leren elkaar in deze tijd heel goed kennen, wennen aan elkaar en leren elkaar accepteren, juist onder deze wat ongebruikelijke omstandigheden. En juist dan vorm je een team en heb je een goede start voor het nieuwe jaar.

Waarom al vanaf groep 3?

De kinderen gaan op kamp vanaf groep 3. Dat is voor veel ouders toch best even slikken. Want het kind is nog zo klein. Of hij of zij vindt een nachtje uit logeren gaan al heel spannend. Op kamp gaan in groep 3 is ook spannend. Maar het kind is niet alleen. De hele groep is erbij. Sterker nog: de hele school is erbij. We zeggen niet voor niets: samen uniek. Ieder kind bijzonder en we doen het samen. De bovenbouwkinderen helpen de middenbouwkinderen. De kinderen uit groep 3 blijken vaak de meest enthousiaste groep te zijn! En ook op deze manier wordt er een band geschapen tussen alle leerlingen waardoor het veilige pedagogische klimaat vorm krijgt en veel soorten ongewenst gedrag buiten de deur blijft.

En blijf je het als ouder dan toch een beetje spannend vinden? Het kamp kan alleen gehouden worden met de hulp van veel ouders. Er is een kookploeg, een toneelploeg, een begeleidingsploeg. Teveel om op te noemen. Geef je op en ga mee op kamp! Zo kun je zelf zien hoe het er aan toe gaat.