Ouderbetrokkenheid

Ouders nemen binnen het Jenaplanonderwijs een belangrijke rol in. Ze worden actief betrokken bij allerlei activiteiten en vieringen binnen school. Zo brengen ouders hun kennis en kunde en ook liefde voor een vak of hobby over op de kinderen.
                                                                      Samen maken we onvergetelijke herinneringen!

Vieringen

Op onze school vieren we veel met elkaar. Dat hoort bij het Jenaplanonderwijs. Ouders bedenken met de leerkrachten de invulling van de vieringen.

Kookouder

Wie denkt er nu bij koken met kinderen dat dit bij taalonderwijs hoort? Toch is het zo. Door het lezen van het recept en het toepassen van de termen (afwegen, roeren) gaan de taaltermen leven. Kom koken met de kinderen!

Stamgroepouder

Elke klas heeft 2 of 3 klassenouders. Deze ouders vormen een verlengstuk van de leerkracht bij vragen en ze helpen met het zoeken naar ouderhulp voor losse activiteiten.

Pleinwachtouder

In de pauzes zijn ouders nodig die meehelpen toezicht houden op de kinderen op het schoolplein. En u eet mee met uw eigen kind(eren) in de klas.

Leesouder

Kinderen die moeite hebben met leren lezen worden door ouders extra ondersteund met lezen. Vaak één of twee ochtenden per week een half uurtje na brengen van de eigen kinderen.

Klusouder

Bent u handig met hamer, zaag, boormachine of waterpomptang? Er is altijd wel wat te klussen op school. Word klusouder!

Organisatie losse evenementen

Schoolvoetbal, de Glasstadsmars en de Avondvierdaagse. Zonder ouderhulp zijn deze activiteiten niet mogelijk.

Werkgroepen

Denk mee over actuele zaken zoals de nieuwe huisvesting in Broekgraaf, de visie van het Kindcentrum en de ontwikkeling van de kinderboerderij.

Onze ouders/verzorgers zijn onze belangrijkste partners. U vertrouwt ons immers uw kinderen toe. Binnen een Jenaplanschool moet de driehoek Ouders, Kinderen en Team zichtbaar aanwezig zijn. Wij betrekken u als ouder of verzorger op vele manieren bij de school.

Ouderbetrokkenheid
Als u kiest voor Jenaplanonderwijs, kiest u ook voor een actieve deelname aan school. Inzet en betrokkenheid zijn niet verplicht, maar het hoort dus wel bij Jenaplanonderwijs. Als ouders kunt u op veel manieren uw steentje bijdragen aan de school. Op deze wijze wordt het onderwijs verrijkt. Of u nu veel tijd heeft of weinig, we vinden altijd een oplossing voor participatie. Er zijn activiteiten onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd.

In de praktijk
Hoe werkt het in de praktijk?
Veel nieuwe ouders worden soms een beetje overweldigd door het aanbod aan hulpactiviteiten voor ouders. Wij zeggen altijd: kun je helpen, dan heel graag! Kun je niet? Even goede vrienden, volgende keer beter. Maar geef je je op, dan geldt: afspraak = afspraak.

Ouders nemen binnen het Jenaplanonderwijs een belangrijke rol in. Ze worden actief betrokken bij allerlei activiteiten en vieringen binnen school. Zo brengen ouders hun kennis en kunde en ook liefde voor een vak of hobby over op de kinderen.
                                                           Samen maken we onvergetelijke herinneringen!