Uitstroom

 

De Wilgenhoek biedt een gedegen en onderbouwd advies voor de  middelbare school

Aan het eind van de basisschoolperiode maken alle kinderen een doorstroomtoets. Wij gebruiken daarvoor de IEP doorstroomtoets, dit is een landelijk genormeerde toets. 

Bij het maken van het advies letten we op verschillende onderdelen

  • zelfstandigheid
  • werkhouding
  •  gedrag
  • de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt

Uiteraard gebruiken ook wij de resultaten vanuit verschillende toetsen om de inhoud van ons onderwijs in de gaten te houden en te bepalen of wij onze leerlingen voldoende hebben laten presteren.   

Wij vinden het zeer belangrijk dat ‘onze' kinderen op de juiste plek terecht komen. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen van de kinderen en ook een compliment voor onze school.

Voor meer informatie over onze doorstroom verwijzen wij door naar Scholen op kaart - Wilgenhoek

 

Ervaringen

 Van de middelbare scholen krijgen we de volgende opmerkingen terug over onze kinderen:

  • Ze zijn zelfstandig;

  • Ze kennen een ontdekkende en onderzoekende houding;

  • Ze nemen zitting in allerlei schoolcommissies;

  • Het plannen van hun werk levert weinig problemen op;

  • Ze weten hun mening te vormen, te geven en te onderbouwen;

  • Ze zijn positief-kritisch, willen vaak meedenken met de leerkrachten over de leerstof.​