Uitstroom

 

De Wilgenhoek biedt een gedegen en onderbouwd advies voor de  middelbare school

Aan het eind van de basisschoolperiode maken alle kinderen een eindtoets. Dit is een landelijk genormeerde toets. Vanaf 2015 verplicht de overheid de scholen in april/mei een centrale eindtoets af te nemen. Wij gebruiken daarvoor de IEP toets. Deze eindtoets meet of het schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat gegeven is, overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaren basisschool moeten kennen.

Tevens worden scholen, mede op basis van de eindresultaten, door de onderwijsinspectie beoordeeld.

Bij het maken van het advies letten we op verschillende onderdelen

  • zelfstandigheid
  • werkhouding
  •  gedrag
  • de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt

 Uiteraard gebruiken ook wij de resultaten vanuit verschillende toetsen om de inhoud van ons onderwijs in de gaten te houden en te bepalen of wij onze leerlingen voldoende hebben laten presteren.   

Wij vinden het zeer belangrijk dat ‘onze' kinderen op de juiste plek terecht komen. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen van de kinderen en ook een compliment voor onze school.

Hieronder is de uitstroom van onze school te vinden:

 

 

Ervaringen

 Van de middelbare scholen krijgen we de volgende opmerkingen terug over onze kinderen:

  • Ze zijn zelfstandig;

  • Ze kennen een ontdekkende en onderzoekende houding;

  • Ze nemen zitting in allerlei schoolcommissies;

  • Het plannen van hun werk levert weinig problemen op;

  • Ze weten hun mening te vormen, te geven en te onderbouwen;

  • Ze zijn positief-kritisch, willen vaak meedenken met de leerkrachten over de leerstof.​