Organisatie

 

Meer informatie over de grondslagen en geschiedenis van Jenaplan vindt u op www.jenaplan.nl

Basisschool de Wilgenhoek in Leerdam is een bijzonder neutrale Jenaplanschool. De school maakt vandaag de dag deel uit van de Stichting O2A5. Deze stichting heeft alleen openbare scholen onder haar bestuur in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.o2a5.nl.

Geschiedenis

De Wilgenhoek is opgericht in 1980 door ouders/verzorgers die graag een Jenaplanschool in Leerdam wilden vestigen. De ouders vormden ook het bestuur van de school. Dit is vandaag de dag niet meer zo, maar ouders vormen nog steeds een belangrijke groep: we werken op de Wilgenhoek aan optimale ouderbetrokkenheid. In het schooljaar 2017-2018 is de Wilgenhoek samengegaan met Kindcentrum Het Kristal. 

Ons Jenaplanonderwijs heeft als doel een zo breed mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van ieder kind. Dit vindt plaats door ontdekkend/ervaringsgericht leren en gestuurd/begeleid leren. Creativiteit wordt gestimuleerd en er is zorg voor elkaar. Samenwerking is zeer belangrijk. Ons motto is niet voor niks: SAMEN UNIEK.

De Wilgenhoek wil een schoolgemeenschap zijn waarin:

  • ieder mens gerespecteerd wordt en zich gerespecteerd voelt;

  • zowel ontwikkeling als ontplooiing gestimuleerd wordt;

  • ieder zijn/haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk oppakt.

Regiofunctie

Vanwege het karakter van de school heeft De Wilgenhoek een regiofunctie. Natuurlijk zijn veel van de kinderen afkomstig uit Leerdam. Maar ook uit de omliggende dorpen komen veel van onze kinderen. 

Locatie

Onze school is gevestigd aan de Tiendweg in Leerdam. Een prima locatie met uitstekende parkeergelegenheid voor de deur. Jenaplanschool de Wilgenhoek is onderdeel van Het Kristal, een kindcentrum voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Een kinderdagverblijf en BSO zijn ook gehuisvest in hetzelfde pand. Jenaplanschool De Wilgenhoek gaat verhuizen naar de wijk Broekgraaf samen met SKCN en met christelijke basisschool de Klimop. We gaan samen  met elkaar huisvesten in een nieuw te bouwen pand. We hopen in 2024 te kunnen verhuizen.

College van bestuur

De dagelijkse leiding van O2A5 is in handen van de directeur-bestuurder, mevrouw M. van der Smissen. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is haar belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en te ontwikkelen. Haar werk wordt gevolgd door de raad van toezicht, die bestaat uit 5 externe leden. Zij zien toe op de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. De raad fungeert daarnaast als werkgever en sparringpartner van het bestuur.