Ouderbetrokkenheid

Ouders nemen binnen het Jenaplanonderwijs een belangrijke rol in. Ze worden actief betrokken bij allerlei activiteiten en vieringen binnen school. Zo brengen ouders hun kennis en kunde en ook liefde voor een vak of hobby over op de kinderen. Samen maken we onvergetelijke herinneringen!!
Keuzecursus

 

Drie keer per jaar wordt de keuzecursus gehouden. Op een vrijdagmiddaggeven ouders een cursus aan de kinderen.

keuzecursus fotografie.jpg
wortel knagen.jpg
Moestuin

 

De Wilgenhoek beschikt over een eigen moestuin die door een aantal ouders samen met de kinderen wordt gehouden. De kinderen leren zelf planten, onkruid wieden en meer.

Kampouder

 

Onze kinderen gaan jaarlijks op schoolkamp. Met hulp van heel veel ouders die koken, begeleiden, de ehbo verzorgen, de theatergroep vormen. Plezier is gegarandeerd!

techniekouder.jpg
 
Techniekouder

 

Onze school investeert in techniek. Met behulp van ouders kunnen we de kinderen technieklessen aanbieden. Met kant-en-klare kits kunnen ouders zo aan de slag met een les.

23632411_1601561106566600_49679772286093
Vieringen

 

Op onze school vieren we veel met elkaar. Dat hoort bij het Jenaplanonderwijs. Ouders bedenken met de leerkrachten de invulling van de vieringen.

Kookouder

 

Wie denkt er nu bij koken met kinderen dat dit bij taalonderwijs hoort? Toch is het zo. Door het lezen van het recept en het toepassen van de termen (afwegen, roeren) gaan de taaltermen leven. Kom koken met de kinderen!

samen aan de slag.jpg
Klassenouder

 

Elke klas heeft 2 of 3 klassenouders. Deze ouders vormen een verlengstuk van de leerkracht bij vragen en ze helpen met het zoeken naar ouderhulp voor losse activiteiten.

 
Pleinwachtouder

In de pauzes zijn ouders nodig die meehelpen toezicht houden op de kinderen op het schoolplein. En u eet mee met uw eigen kind(eren) in de klas.

Leesouder

 

Kinderen die moeite hebben met leren lezen worden door ouders extra ondersteund met lezen. Vaak één of twee ochtenden per week een half uurtje na brengen van de eigen kinderen.

Klusouder

 

Bent u handig met hamer, zaag, boormachine of waterpomptang? Er is altijd wel wat te klussen op school. Word klusouder!

Organisatie losse
evenementen

 

Schoolvoetbal, de Glasstadsmars en de Avondvierdaagse. Zonder ouderhulp zijn deze activiteiten niet mogelijk.

Werkgroepen

 

Denk mee over actuele zaken zoals de nieuwe huisvesting in Broekgraaf, de visie van het Kindcentrum en de ontwikkeling van de kinderboerderij.

Onze ouders/verzorgers zijn onze belangrijkste partners. U vertrouwt ons immers uw kinderen toe. Binnen een Jenaplanschool moet de driehoek Ouders, Kinderen en Team zichtbaar aanwezig zijn. Wij betrekken u als ouder of verzorger op vele manieren bij de school.

 

Ouderbetrokkenheid
Als u kiest voor Jenaplanonderwijs, kiest u ook voor een actieve deelname aan school. Inzet en betrokkenheid zijn niet verplicht, maar het hoort dus wel bij Jenaplanonderwijs. Als ouders kunt u op veel manieren uw steentje bijdragen aan de school. Op deze wijze wordt het onderwijs verrijkt. Of u nu veel tijd heeft of weinig, we vinden altijd een oplossing voor participatie. Er zijn activiteiten onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd.

In de praktijk
Hoe werkt het in de praktijk? Veel nieuwe ouders worden soms een beetje overweldigd door het aanbod aan hulpactiviteiten voor ouders. Wij zeggen altijd: kun je helpen, dan heel graag! Kun je niet? Even goede vrienden, volgende keer beter. Maar geef je je op, dan geldt: afspraak = afspraak.

 

Wilt u in één overzicht meer lezen over onze ouderhulp?
Binnenkort kunt u hier een document downloaden met alle informatie bij elkaar.
U kunt zich daarmee ook meteen voor activiteiten opgeven.
Nu meteen al ergens voor opgeven? Geef het aan bij de leerkracht.