Waar werken we aan?

Samen werken, samen spelen, 

samen spreken,  samen vieren.

 

Jenaplan-essenties

Natuurlijk gelden de wettelijk voorgeschreven kerndoelen voor taal, reken en lezen ook voor onze jenaplanschool. 

Wij werken voor deze basisvakken met gerenommeerde methodes zodat de kinderen in een doorgaande lijn kennis kunnen opdoen.

Maar wij willen en bieden meer!

We willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken. Mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Mensen die na kunnen denken over hun inbreng en kunnen reflecteren. Mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

Daarom leren wij kinderen onderstaande vaardigheden:

  1. Ondernemen
  2. Plannen
  3. Samenwerken
  4. Creëren
  5. Presenteren
  6. Reflecteren
  7. Verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

Deze vaardigheden zijn de 7 jenaplanessenties die integraal opgenomen en herkenbaar zijn in onze dagelijkse bezigheden op school.