MR / OV

 

Deelnemen aan de MR of de OV?
Neem vooral contact met ons op en bezoek een vergadering.

 

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) int en besteedt de ouderbijdrage (op dit moment 150 euro per kind per jaar) en heeft als doel om extra educatieve activiteiten, uitjes en vieringen te organiseren. Alle ouders/verzorgers die de ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid van de OV en hebben inspraak in waar de ouderbijdrage aan besteed wordt. Het bestuur van de OV organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering waarbij onder andere de begroting wordt opgesteld en moet worden goedgekeurd. Tijdens deze vergaderingen wordt ook gestemd over belangrijke beslissingen en uitgaven. Ieder aanwezig ouder/verzorger(paar) heeft hierbij één stem per kind.

De inning van de ouderbijdrage vindt plaats rond oktober en februari (voor nieuw ingestroomde kinderen). We gebruiken hiervoor ClubCollect. Alle informatie hierover wordt gecommuniceerd via Social Schools en via e-mail.

Als OV organiseren we leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. Om te beginnen uiteraard het jaarlijkse kamp in september. Hier wordt ruim de helft van de ouderbijdrage aan besteed (zie het diagram). Daarnaast organiseren we onder andere het sinterklaasfeest, de kerst- en lenteviering, de kinderboekenweek, diverse sportactiviteiten en de uitjes in de onderbouw. Ook wordt er in de stamgroepen veel georganiseerd door de stamgroepouders. Zij doen dit veelal in samenwerking met de activiteitencoördinatoren vanuit de OV. Ons uitgangspunt én de Jenaplangedachte is: we doen het samen: het bestuur, de stamgroepleiders en natuurlijk de vele ouders die we nodig hebben bij de voorbereiding en de uitvoering. Ouderbetrokkenheid is daarom het kernwoord op De Wilgenhoek. Lees op deze pagina meer over alle activiteiten en de hulp van ouders die daarbij gevraagd wordt.

Het bestuur van de OV wordt op dit moment gevormd door Judith Van Winden-Valeton (voorzitter), Roy Bogerd (penningmeester), Linda Houweling-de Groot (secretaris), Emmely Sterk-van Wijk en Jantine Kant-Van Maanen (activiteitencoördinatoren). Je kunt een ieder van ons altijd aanspreken met vragen of opmerkingen. Daarnaast is de OV te bereiken via: ovjpsdewilgenhoek@live.nl

In de praktijk Hoe werkt de ouderparticipatie in de praktijk? Aan het begin van het schooljaar zal een zogenaamd ouderbetrokkenheidsformulier worden uitgedeeld of gemaild. Hierop kan iedere ouder/verzorger aangeven waaraan hij kan bijdragen. Daarnaast wordt Social Schools gebruikt om hulp te vragen voor activiteiten of uitjes binnen de stamgroepen. Ook de stamgroepouder zal zo nu en dan een beroep op u doen. Met elkaar proberen we iedereen te betrekken bij de school. Ook opa’s, oma’s, ooms, tantes, broers, zussen en andere betrokkenen zijn altijd van harte welkom om te komen helpen op De Wilgenhoek!


Oudervereniging De Wilgenhoek
De oudervereniging op De Wilgenhoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het Jenaplankarakter ervan te bevorderen. Dit doen we samen: het team en de ouders/verzorgers (onze leden).  
We organiseren leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse schoolkamp, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, diverse sportactiviteiten, de kinderboekenweek, enzovoort. Deze activiteiten worden betaald uit het lidmaatschapsgeld voor de oudervereniging. Hieronder vindt u de globale besteding van de ouderbijdrage. U betaalt dus geen andere extra kosten voor de activiteiten op school. Wilt u meer weten over de activiteiten? 

Lees dan de pagina over ouderbetrokkenheid.


Het lidmaatschap van de vereniging is bedoeld voor de ouders/verzorgers van alle kinderen die bij ons op school zijn ingeschreven. Ouders krijgen één stem per kind. Het lidmaatschap begint zodra het kind op school start. Omdat alle kinderen ook meedoen aan al deze leuke en leerzame activiteiten, gaan we er vanuit dat u ook lid wordt van onze vereniging.


Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering kunt u uw stem(men) gebruiken indien nodig. Conform de in de ALV goedgekeurde begroting is deze bijdrage  vastgesteld op € 150,- per jaar  per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De ouderbijdrage wordt geïnd via ClubCollect (een financiële dienstverlener voor ledenorganisaties) en u kunt gebruikmaken van diverse betaalmogelijkheden zoals betaling ineens of in meerdere termijnen.

 

Wij, Emmely & Deborah, de nieuwe activiteitencoördinatoren in de Oudervereniging hopen dat jullie nu meer informatie en een idee hebben gekregen over diverse activiteiten hier op school.

 

 

 

 

 

Globale begroting Stichting Oudervereniging JPS De Wilgenhoek

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de oudervereniging of heeft u vragen of ideeën? Schroom niet en spreek of schrijf ons aan! De oudervereniging heeft een eigen e-mailadres: ovjpsdewilgenhoek@live.nl en een groene brievenbus net voorbij de ingang aan uw linkerhand.

 

Met hartelijke groet namens de oudervereniging, 

Judith Valenton 

Linda de Groot 

 

Emmely Sterk

Activiteiten Coördinator

Judith Valeton

Voorzitter

Linda de Groot

Secretaris

Roy Bogerd