Wat is Jenaplan?

Bekijk hier het filmpje van de Nederlandse Jenaplan Vereniging

Ieder kind verdient het om met plezier naar school te gaan. In het Jenaplanonderwijs werken we daar hard aan. Ieder kind is uniek en mag op zijn eigen manier of op zijn eigen tempo zich ontwikkelen. Natuurlijk zijn lezen, taal en rekenen binnen een Jenaplanschool heel belangrijk, maar we leren de kinderen meer. We leren kinderen zichzelf zijn in de maatschappij en daarvoor verantwoordelijk te zijn en samen te werken met de mensen om hen heen.

Stamgroepen

Op de Wilgenhoek  werken wij  in twee-jarige stamgroepen. Elk kind zit krijgt zo verschillende rollen. Van jongste tot oudere die de jongeren vervolgens weer helpen. Samenwerken is van groot belang op een jenaplanschool. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

  • onderbouw: stamgroepen 1/2

  • middenbouw: stamgroepen 3/4

  • bovenbouw: stamgroepen 5/6, stamgroepen 7/8

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vormt het hart van ons onderwijs. Mensen en dus ook kinderen kunnen op meerdere manieren intelligent zijn. Op verbaal vlak of juist ruimtelijk, muzikaal of lichamelijk, natuurgericht of rekenkundig. De projecten in wereldoriëntatie zijn erop gericht dat al deze gebieden naar voren komen. Elk kind kan zo zijn of haar talenten ontplooien. De thema’s hebben te maken met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Onze projecten zijn gekoppeld aan de SLO leerdoelen van Wereldorientatie. Deze doelen zijn gericht op een fundament voor goed onderwijs. 

Van vakantie tot vakantie werken we schoolbreed aan een thema. De stamgroepen werken aan de SLO-doelen, maar de kinderen hebben ook eigen leervragen bedacht. Hierdoor leren zij meer dan alleen de vastgestelde doelen. Het maakt de kinderen nieuwsgierig en onderzoekend. De kinderen proberen om alle leervragen te beantwoorden, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Dit mag ook. 

Tijdens de weekopening worden de kinderen geprikkeld en hopen we dat ze enthousiast verder gaan met het thema. Tijdens de weeksluitingen laten de kinderen aan elkaar zien waar zij mee bezig zijn in de stamgroep en wat zij geleerd hebben. Dit kan d.m.v. een toneelstuk, een geschreven gedicht, een muurkrant, een zelfgeschreven lied/tekst en noem maar op. 

Duidelijke structuur

En wordt gewerkt met een duidelijke structuur. Alles draait om de 4 basisgebieden:

  • Samen praten: samen praten is leren luisteren, onderhandelen en discussiëren met elkaar.

  • Samen werken: samenwerken en zelfstandig werken, beiden komen aan de orde. Elk kind maakt een eigen weekplanning op basis van vaste leerdoelen.

  • Samen spelen: ook tijdens het spelen gaat het leren door. Zo kunnen ze nieuwe ervaringen in de praktijk brengen

  • Samen vieren: dit zorgt voor verbondenheid en energie. Verjaardagen, feestdagen, het afsluiten van thema's en natuurlijk de weekafsluiting in de centrale hal waarbij alle ouders welkom zijn.

Weekopening en weeksluiting

Weekopeningen en weeksluitingen zijn een onderdeel van “Samen Vieren”. Vieringen zijn niet altijd feestelijk bedoeld. Met vieren wordt ook bedoeld het beleven van lief en leed, beleven dat je bij elkaar hoort, een werkelijke ontmoeting van mensen die een band hebben met elkaar.

 

Kringgesprek

Binnen het Jenaplanonderwijs staat het kringgesprek centraal. Dit zorgt voor verbinding en saamhorigheid en is een goede vorm om verder te leren. In de kring worden talloze zaken besproken: boekbesprekingen, nieuws uit de krant, verslagen. Maar er wordt ook gelezen, een spel gedaan of activiteit geëvalueerd. De kinderen spreken elkaar ook aan op ongewenst gedrag en geven elkaar complimenten bij allerlei soorten successen. Deze kringen worden vaak geleid door de kinderen zelf, de stamgroepleider neemt natuurlijk ook plaats in de kring.

Bij Jenaplanschool De Wilgenhoek is niemand gelijk, iedereen uniek, maar we zijn allemaal gelijkwaardig. Daar handelen we naar.

Meer lezen over Jenaplan? Kijk op www.jenaplan.nl.