Kampouder

Zonder de hulp van de ouders kunnen wij geen kamp organiseren. Elk jaar wordt in maart een brief verstuurd waarin ouders gevraagd wordt om mee te helpen met kamp. Er zijn verschillende groepen die gevuld moeten worden. Hieronder leest u welke dat zijn.

Welke groep? >>>>> Denktankouders
Wat doet u?    >>>>> Bedenken en voorbereiden van kampactiviteiten, regelen van de bussen, bedenken van spellen, zorgen dat de materialen daarvoor aanwezig zijn. U neemt ook deel aan het denktankoverleg (ongeveer 4x voor de  zomervakantie).

Welke groep? >>>>> Kampouders 
Wat doet u?    >>>>> Begeleiden van groepje van 5 kinderen tijdens kamp (busreis, spelactiviteiten, maaltijden, slapen); uitvoeren van toezicht tijdens vrij spelmomenten, corveediensten en assisteren bij spelactiviteiten, aanwezig bij informatie/instructieavond in week voor kamp.

Welke groep? >>>>> Toneelouders 
Wat doet u?    >>>>> Bedenken en voorbereiden toneelactiviteiten rondom het thema (3 x voor aanvang kamp); verzorgen van een weekopening voorafgaand aan kamp waarin alvast een teaser over kamp en de verhaallijn wordt verteld; uitvoeren van toneelactiviteiten tijdens kamp.

Welke groep? >>>>> EHBO-ouders 
Wat doet u?    >>>>> Uitdelen van medicijnen (u dient in bezit te zijn van verpleegkundig diploma) en uitvoeren van EHBO-handelingen indien nodig.

Welke groep? >>>>> Kookouders 
Wat doet u?    >>>>> Verzinnen wat er gegeten gaat worden, koken dit en zorgen voor een lekkernij op het kamp. Al deze eetmomenten proberen we zoveel mogelijk in het thema van kamp te doen. De kookploeg doet ook inkopen en is vaak al eerder op locatie aanwezig.