Wat is Jenaplan?

Hoe zit het nou #1: 'Moet je daar
niet een bijzonder

kind voor hebben?'

Robert, vader van
een zoon in groep 1:

"Toen mijn vriendin met een jenaplanschool op de proppen kwam was ik niet meteen enthousiast. Stamgroepen en weekplannen, doe normaal. Maar na een goed gesprek op school en met andere ouders hebben we toch hiervoor gekozen. En we zijn erg tevreden."

@ Nee hoor, echt niet. We hebben hele
gewone kinderen hier
op school, net als op andere scholen.
 

Ieder kind verdient het om met plezier naar school te gaan. In het Jenaplanonderwijs werken we daar hard aan. Ieder kind is uniek en mag op zijn eigen manier of op zijn eigen tempo zich ontwikkelen. Natuurlijk zijn lezen, taal en rekenen binnen een Jenaplanschool heel belangrijk, maar we leren de kinderen meer. We leren kinderen zichzelf zijn in de maatschappij en daarvoor verantwoordelijk te zijn en samen te werken met de mensen om hen heen.

 

Stamgroepen
Op school werken we in stamgroepen. Elk kind zit een aantal jaar in dezelfde groep en krijgt zo verschillende rollen. Van jongste tot oudere die de jongeren vervolgens weer helpen. Samenwerken is van groot belang op een jenaplanschool. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

 

 • onderbouwgroepen voor de kinderen van 4, 5 en 6 jaar,

 • middenbouwgroepen voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar en

 • bovenbouwgroepen voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar

 

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vormt de hart van ons onderwijs. Mensen en dus ook kinderen kunnen op meerdere manieren intelligent zijn. Op verbaal vlak of juist ruimtelijk, muzikaal of lichamelijk, natuurgericht of rekenkundig. De projecten in wereldoriëntatie zijn erop gericht dat al deze gebieden naar voren komen.
Elk kind kan zo zijn of haar talenten ontplooien. De thema’s hebben te maken
met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Op de pagina 'Totale ontwikkeling door Jenaplan' vindt u hier meer informatie over.

 

Duidelijke structuur
En wordt gewerkt met een duidelijke structuur. Alles draait om de 4 basisgebieden:

 • Samen praten: samen praten is leren luisteren, onderhandelen en
  discussiëren met elkaar

 • Samen werken: samenwerken en zelfstandig werken, beiden komen
  aan de orde. Elk kind maakt een eigen weekplanning op basis van vaste leerdoelen.

 • Samen spelen: ook tijdens het spelen gaat het leren door. Zo kunnen ze
  nieuwe ervaringen in de praktijk brengen

 • Samen vieren: dit zorgt voor verbondenheid en energie. Verjaardagen, feestdagen, het afsluiten van thema's en natuurlijk de weekafsluiting in de centrale hal waarbij alle ouders welkom zijn

 

Kringgesprek
Binnen het Jenaplanonderwijs staat het kringgesprek centraal. Dit zorgt voor verbinding en saamhorigheid en is een goede vorm om verder te leren. In de kring worden talloze zaken besproken: boekbesprekingen, nieuws uit de krant, verslagen. Maar er wordt ook gelezen, een spel gedaan of activiteit geëvalueerd. De kinderen spreken elkaar ook aan op ongewenst gedrag en geven elkaar complimenten bij allerlei soorten successen. Deze kringen worden vaak geleid door de kinderen zelf, de leerkracht neemt natuurlijk ook plaats in de kring.

 

Bij Jenaplanschool De Wilgenhoek is niemand gelijk, iedereen uniek, maar we
zijn allemaal gelijkwaardig. Daar handelen we naar.

 

Meer lezen over Jenaplan? Kijk op www.jenaplan.nl.