Uw kind inschrijven bij

JPS De Wilgenhoek

Jenaplanonderwijs is voor elk kind geschikt. Daar krijgen wij nogal eens vragen over. Het is een hardnekkig vooroordeel dat alleen creatieve kinderen of drukke kinderen alleen hiervoor geschikt zouden zijn. Het is echter belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de werkwijze en visie van onze Jenaplanschool. In ons identiteitsdocument kunt u lezen waar ons onderwijs voor staat.

 

Ouders die veel waarde hechten aan specifieke,

vaste methodes en een leerstofgebonden

curriculum zijn waarschijnlijk niet zo enthousiast

over jenaplanonderwijs. Vinden ouders het

belangrijk dat hun kind zelfstandig en mondig is,

initiatief toont, respect en verantwoording heeft

voor anderen en verantwoording draagt voor het

eigen werk, dan voelen zij zich ongetwijfeld veel

meer aangesproken door de uitgangspunten van

ons onderwijs.

 

Aanmelden

Indien u uw kind aanmeldt op onze school, zal er

een afspraak met u worden gemaakt voor

een informatiegesprek. Ook wanneer u nog geen

besluit heeft genomen op welke school u uw kind

wil plaatsen, kunt u zich aanmelden voor een van

onze informatiebijeenkomsten. Zie hiervoor het

gele kader hiernaast

 

De zorg voor de kinderen begint al op het

moment dat ouders een informatiegesprek

hebben op school. In dit eerste gesprek proberen

we de ouders een zo duidelijk mogelijk beeld

van onze Jenaplanschool te geven. We proberen

aan te geven waarom we werken zoals we

werken, waarom we het onderwijs op deze

manier georganiseerd hebben en waarom we

de groepsindeling zo gemaakt hebben. Daarnaast

praten we over over zelfverantwoordelijkheid,

de eigen talentontwikkeling van kinderen en over

onze begeleiding in de ontwikkeling van kinderen.

 

Verwachtingen

We geven u ook aan wat wij van hen verwachten

en wat ze van ons kunnen verwachten. Het moet

ouders duidelijk zijn dat ze voor een bepaald

systeem van werken en opvoeden kiezen. Het is

voor de kinderen, voor de ouders en voor de school vervelend als de ouders gaandeweg tot de conclusie komen dat ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.

 

In dit gesprek is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het verkrijgen van informatie over de levensloop van het kind tot de aanmelding. Het gaat ons natuurlijk vooral om informatie die van belang zou kunnen zijn voor het leren en ontwikkelen op school.

 

Voordat het kind daadwerkelijk op school komt, heeft de leerkracht nog een gesprek met de ouders, waarin allerlei praktische zaken aan de orde komen over de groep waarin het kind geplaatst is.

Ouderbetrokkenheid

Bij Jenaplanonderwijs hoort ook een actieve deelname van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers hebben zich verenigd in de Oudervereniging JPS De Wilgenhoek (ook wel OV) van waaruit veel activiteiten gecoördineerd en betaald worden. U wordt lid van de vereniging en het lidmaatschap betreft € 150,- per kind per schooljaar. Lees meer hierover. Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u ook het inschrijfformulier voor de OV en een inschrijfformulier voor de activiteiten waar u bij kunt helpen. Zo maken we samen onvergetelijke herinneringen.

Meer weten?

Mocht u meer willen weten over het onderwijs op JPS De Wilgenhoek, dan kunt u ons uiteraard altijd telefonisch bereiken op telefoonnummer 0345-632101 of per mail gmimpen@o2a5.nl. Het inschrijfformulier vindt u hier.

 

537,6

Informatie-uur

​Op de volgende data is er weer  een informatie-uur voor nieuwe ouder/verzorgers en belangstellenden op onze school:

18 november
16 december


U bent van harte welkom van 09:00 tot 10:30 uur.

​I.v.m. Coronamaatregel kunnen we maar een beperkt aantal nieuwe ouders/verzorgers en belangstellenden ontvangen.
Alleen aanmeldingen via: gmimpen@o2a5.nl

worden in behandeling genomen.