Uitstroom

Middelbare school

De Wilgenhoek biedt u een gedegen en onderbouwd advies voor de  middelbare school

In de onderstaande tabel vindt u de resultaten van de leerlingen bij de eindtoets. Er is een aantal gebruik gemaakt van verschillende eindtoetsen. In 2014 was dit de cito, in 2015 het drempelonderzoek, in 2016 Route 8 en vanaf nu maken we gebruik van IEP. Onze kinderen scoren rond het landelijk gemiddelde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het voortgezet onderwijs

 

De afgelopen jaren zijn onze kinderen op het volgende niveau uitgestroomd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen

 

Kinderen van een Jenaplanschool doen het qua leerresultaten evengoed als kinderen van andere basisscholen. Van de middelbare scholen krijgen we de volgende opmerkingen terug over onze leerlingen:

 

  • Ze zijn zelfstandig;

  • Ze kennen een ontdekkende en onderzoekende houding;

  • Ze nemen zitting in allerlei schoolcommissies;

  • Het plannen van hun werk levert weinig problemen op;

  • Ze weten hun mening te vormen, te geven en te onderbouwen;

  • Ze zijn positief-kritisch, willen vaak meedenken met de leerkracht
    en over de leerstof.

Aan het eind van de basisschoolperiode maken alle kinderen een eindtoets. Dit is een landelijk genormeerde toets. Vanaf 2015 verplicht de overheid de scholen in april/mei een centrale eindtoets af te nemen. Wij gebruiken daarvoor de IEP toets. Deze eindtoets meet of het schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat gegeven is, overeenkomt met wat leerlingen na
8 jaren basisschool moeten kennen.

 

Tevens worden scholen mede op basis van de eindresultaten door de onderwijsinspectie beoordeeld. Bij het maken van het advies letten we op veel verschillende onderdelen (zelfstandigheid, werkhouding, gedrag, de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt, enzovoort). Uiteraard gebruiken ook wij de resultaten van de toets om de inhoud van ons onderwijs in de gaten te houden en te bepalen of wij onze leerlingen voldoende hebben laten presteren.   

 

Wij vinden het zeer belangrijk dat ‘onze ‘kinderen op de juiste plek terecht komen. Als team kennen wij de kinderen goed en zitten de kinderen na 2 jaar voortgezet onderwijs nog steeds op de juiste plek. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen van kinderen en ook een compliment voor onze school.

 

 

*vmbo bb = basisberoepsvmbo / kb = kaderberoepsvmbo / tl = theoretische leerweg

 

535,1

2014

2015

2016

2017

2018

535,3

197,4

78,3

81

537,6

200,8

78,8

77,4

534,9

532,9

Landelijk

 

De Wilgenhoek

33%

22%

21%

24%

VMBO TL*

20%

-

-

-

TL/Havo

13%

43%

31%

24%

Havo

VMBO BB/KB*

29%

21%

22%

7%

2014

2015

2016

2017

22%

11%

11%

2018

28%

Havo/VWO

-

-

-

17%

-

VWO

24%

27%

13%

11%

27%