Totale ontwikkeling door Jenaplan

 

 

‘Ik krijg altijd een heel warm gevoel van binnen als ik tijdens de weeksluiting oud-leerlingen zie die nog even komen kijken als ze vroeg uit zijn van de middelbare school.’

Saskia Bode,
leerkracht
De Wilgenhoek

Hoe zit het nou #2: 'Daar moet je als ouder toch zelf de wc's schoonmaken?'

@ Er bestaan echt hele bijzondere denkbeelden over Jenaplan. Nee! We hebben gewoon een schoonmaakster in dienst.
 

Jenaplanonderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van een kind. Het beperkt zich dus niet alleen tot taal en rekenen. De maatschappij vraagt ook meer dan alleen kennis vandaag de dag. Denk daarbij aan:

 

 • goed kunnen communiceren

 • om kunnen gaan met verschillen tussen mensen

 • meelevend kunnen zijn

 • relaties kunnen aangaan, samenwerken

 

Zonder deze vaardigheden is het tegenwoordig een uitdaging om een baan vinden en met name om die te behouden.

 

Sociaal-emotioneel
Kinderen die Jenaplanonderwijs gevolgd hebben vallen positief op op sociaal-emotioneel gebied. Ze uiten zich makkelijker en durven zichzelf goed te presenteren. Een voorstelling of presentatie geven is geen probleem. Dit leren ze vanaf de eerste week door de weeksluitingen, het geven van presentaties en het regelmatig deelnemen aan kringgesprekken.

Zelf leren denken
Op De Wilgenhoek werken we met wereldorientatieprojecten. Daarbij gaat het met name om het prikkelen van de nieuwsgierigheid, het leren hoe te leren (het proces) en het zelf kritisch leren denken. Het begin van het project zijn namelijk de vragen van de kinderen zelf.

De werkvormen die gebruikt worden zijn:

 1. de kinderen maken samen een muurkrant met informatie over een bepaald onderwerp;

 2. de kinderen maken in tweetallen een verslagkring;

 3. de kinderen onderzoeken (individueel) een eigen “onderwerp.

 

Een andere methode is middels meervoudige-intelligentieprojecten. Dit zijn opdrachten die een bepaalde intelligentie van het kind aanspreken. De presentaties van de werkvormen gebeuren in de kring. Dat is hard werken.
Voor het kind dat de presentatie doet en voor de kinderen die luisteren en
dus leren. Van elkaar leren is heel belangrijk op een Jenaplanschool.

 

Er is een bekende uitspraak in onderwijs land waar wij ons helemaal in kunnen vinden: "Teveel zijn de kinderen in onderwijsprocessen consumenten. We moeten de kinderen producenten laten zijn. Vooral de kinderen moeten
actief zijn!!”


Onderwerpen van onze projecten zijn geweest:

 • Het weer en klimaat,

 • Consumentengedrag en geld,

 • Flora en Fauna,

 • De tijd van de Jagers en Boeren,

 • Wonen en werken (de inrichting en voorzieningen van de wijk),

 • Ridders en Kastelen,

 • De geschiedenis van Leerdam


Onderwerpen van eigen onderzoeken zijn geweest:

 • Hoeveel muziekstukken schreef Bach?

 • Wat is een smid?

 • Wat is Atlantis?

 • Wat vind ik de mooiste dino?

 • Wat is Star Wars?

 • Wie is Aletta Jakobs?

 • Wie is Eise Eisinga?

 

Weekplan

Onze kinderen maken zelf hun weekplanning. Onder toezicht van de leerkracht natuurlijk. Ze kunnen zelf indelen welke taak ze wanneer in de week willen doen. Zo krijgen ze al vroeg het zelf plannen van werk in de vingers. Zelfs bij kleuters is er al keuzevrijheid gedurende een aantal momenten in de week. Op het planbord mogen ze dan zelf kiezen waar ze zin in hebben. Maar leren ze ook dat sommige activiteiten al vol zijn en dat ze voor iets anders zullen moeten kiezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatje

Elk jong kind op De Wilgenhoek heeft een ouder maatje uit een hogere groep. Na een aantal weken wisselt dit ook weer. Het oudere kind helpt het jongere kind. Zo leest het oudere kind het jongere voor en begeleiden ze de kleintjes bij uitjes en van en naar de aula. Zo leert iedereen naar elkaar omkijken en samenwerken.

 

Speciale lessen: filosofie

Socrates, de grote filosoof uit het oude Griekenland leefde ongeveer 2.500 jaar geleden. Hij stond onder meer bekend om de uitspraak: "Ik weet dat ik niets weet" en daarom besloot hij opzoek te gaan naar waarheid. Dat deed hij door het stellen van allerlei vragen, zoals: Waaruit bestaat een goed leven? Wat is goed? Wat is vrijheid? Wat is mooi? Wat is eerlijk? Wat is de mens? Wanneer noemen we iemand een vriend? etc.

 

Dit soort vragen zijn vaak moeilijk te beantwoorden, maar ze zijn heel belangrijk want ze leren ons meer over hoe de wereld in elkaar zit en hoe wij daar zelf in staan, of willen staan. Niet door de vragen eenduidig in termen van goed/fout te beantwoorden, maar door ze eerst maar eens te stellen en er gezamenlijk over na te denken. Filosoferen doen we niet in de vorm van een discussie of debat, waarbij we elkaar proberen te overtuigen van een standpunt of mening, maar in een dialoog waarbij we naar elkaar luisteren en van elkaar proberen te leren. Het is knutselen met gedachten zoals iemand het in de klas ooit zei.