Organisatie

IMG_6242.jpg

Jenaplan?

Meer informatie
over de grond-
slagen en geschiedenis
van Jenaplan
vindt u op www.jenaplan.nl

Basisschool de Wilgenhoek in Leerdam is een bijzonder neutrale Jenaplanschool. De school maakt vandaag de dag deel uit van de Stichting O2A5. Deze stichting heeft alleen openbare scholen onder haar bestuur in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

 

Meer informatie over deze stichting is te vinden op www.02a5.nl.

 

Geschiedenis
De Wilgenhoek is opgericht in 1980 door ouders die graag

een Jenaplanschool in Leerdam wilden vestigen. De ouders

vormden ook het bestuur van de school. Dit is vandaag de

dag niet meer zo, maar ouders vormen nog steeds een belangrijke groep:
we werken aan optimale ouderbetrokkenheid.
In het schooljaar 2017-2018 is de Wilgenhoek samengegaan met Kindcentrum Het Kristal. Meer informatie over het kindcentrum is te vinden op: www.kindcentrumhetkristal.nl.

 

Jenaplanonderwijs
Ons Jenaplanonderwijs heeft als doel een zo breed mogelijke
ontwikkeling en ontplooiing van ieder individueel kind. Dit vindt plaats door ontdekkend/ervaringsgericht leren en gestuurd/begeleid leren. Creativiteit wordt gestimuleerd en er is zorg voor elkaar. Samenwerking is zeer belangrijk. Ons motto is niet voor niks: SAMEN UNIEK.

De Wilgenhoek wil een schoolgemeenschap zijn, waarin:

  • ieder mens gerespecteerd wordt en zich gerespecteerd voelt;

  • ontwikkeling en ontplooiing gestimuleerd worden;

  • ieder zijn/haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk oppakt.

 

Regiofunctie
Vanwege het karakter van de school heeft De Wilgenhoek een regiofunctie. Natuurlijk zijn veel van de kinderen afkomstig uit Leerdam. Maar ook  uit de omliggende dorpen komen veel van onze kinderen. Asperen, Leerbroek, Rhenoy, Nieuwland, Rumpt, Heukelum en Schoonrewoerd; uit al deze plaatsen komen ze naar De Wilgenhoek.

Locatie

Onze school is gevestigd aan de Tiendweg in Leerdam. Een prima locatie met uitstekende parkeergelegenheid voor de deur. Jenaplanschool de Wilgenhoek is onderdeel van Het Kristal, een kindcentrum voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Een kinderdagverblijf en BSO zijn ook gehuisvest in hetzelfde pand.