De Wilgenhoek ontvangt delegatie uit Japan

Onze school heeft op dinsdag 8 maart 2016 een delegatie van de universiteit van Fukushima uit Japan ontvangen. De universiteit is aan het onderzoeken hoe het Japanse onderwijs beter aangepast kan worden aan de behoeften van de toekomst en de behoeften en interesses van de studenten. De universiteit is zeer geïnteresseerd in het Jenaplansysteem in Nederland.

 

Inhoud bezoek
Het bezoek bestond uit een presentatie van De Wilgenhoek gegeven door directeur bestuurder Bert van der Lee van O2A5 en directeur Gert Kooman van de Wilgenhoek, een gesprek/vragenronde over het unieke jenaplanconcept en een ‘field trip’ in een aantal klassen. Daar gaven de leerlingen in het Engels zelf zo goed mogelijk uitleg over hoe zij het hier op school ervaren.

 

Totale ontwikkeling door Jenaplan
Het onderwijs wordt in Japan op een cognitief hoogstaand niveau uitgevoerd. Het kennisniveau is ontzettend hoog. Op sociaal-emotioneel gebied is nog een slag te maken. Jenaplanonderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van een kind. Het beperkt zich dus niet alleen tot de vakinhoud zoals taal en rekenen. De maatschappij vraagt ook meer dan alleen kennis vandaag de dag zoals goed kunnen communiceren, goed om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en zelf kritisch kunnen nadenken.  

 

Kinderen die Jenaplanonderwijs gevolgd hebben vallen positief op op sociaal-emotioneel gebied. Ze uiten zich makkelijker, zijn zelfstandig in werkplanning en –uitvoering  en durven zichzelf goed te presenteren. Dit leren ze vanaf de eerste week door de weeksluitingen, het geven van presentaties, het zelf werk plannen en het regelmatig deelnemen aan kringgesprekken.

 

Doelen Universiteit
Deze onderdelen van Jenaplan passen perfect bij de doelen van de universiteit die gericht zijn op de introductie van nieuwe werkmethoden (tussen leraren en studenten en scholen onderling) en het ontwikkelen van competenties om te komen tot innovatie, creativiteit, zelfstandige planning en kritisch denken.

 

De delegatie bestond uit de vicepresident van het bestuur van de universiteit, enkele professoren, een student en een leerkracht. De delegatie was enthousiast over de wijze waarop jenaplanschool  de Wilgenhoek het onderwijs richting de 21e eeuw aanpakt. De delegatie stelde veel vragen aan de kinderen en aan het team.

 

De delegatie  keert terug naar Japan met een rijk gevulde koffer met informatie.

 

535,1

537,6