Jenaplan in de praktijk

 

 

Kinderen zijn van nature  nieuwsgierig, onderzoekend, initiatiefrijk en verwonderen zich

 

Het is fijn om samen met elkaar in het kindcentrum deze ruimte bieden en kinderen te begeleiden in de groei van kind naar volwassenheid.

Gina Mimpen, clusterdirecteur
Het Kristal/JPS de Wilgenhoek

Hoe zit het nou #5: 'Volgens mij ligt het algemene niveau daar echt lager'
 

@ Onze kinderen stromen uit op gewoon gemiddeld niveau
 

Hoe ziet een dag er bij ons op school uit?

 

Een dagje bij het Vlindervolk (onderbouw)

Het is 8.15 uur en de eerste kinderen komen al binnen. Zij worden verwelkomt door de leerkracht. De kinderen van groep 3 lopen met hun ouder(s)/verzorgers naar hun eigen stamgroep, Daar staan de spelletjes al klaar die ze even met hun ouders mogen doen tot 8.45 uur.
In de stamgroep van de Vlinders zijn er nog  een paar ouders die met een aantal kinderen gaan lezen. De rest van de groep gaat zelf stillezen. Enkele kinderen mogen aan de leerkracht hun vordering in het lezen laten horen.

 

Weektaakje

De kinderen van groep 2 komen de stamgroep in en kiezen met hun weektaakmapje hun weektaakje voor deze dag en gaan samen aan het werk.

De instructies tussen groep 2 en 3 worden afgewisseld. Ze gaan afwisselend ook zelfstandig aan het werk.
Om 10.00 uur eten we ons fruithapje, terwijl de leerkracht een mooi verhaal vertelt. Daarna heerlijk even naar buiten.

 

Maatjeslezen

Na het buitenspelen is het tijd voor het maatjeslezen.

De Vlinders zijn deze acht weken gekoppeld aan de

bovenbouwgroep de Zevensprong en hebben

allemaal een maatje uit deze groep. De hele school

is nu aan het maatjeslezen en de kinderen zoeken

zelf een plekje om dit te kunnen doen. Ook op

andere momenten kunnen de kinderen gebruik

maken van hun maatje. 

 

Rekenen, spel en Engels

Na het maatjeslezen krijgen de kinderen van groep 3

instructie rekenen terwijl de kinderen van groep 2

even gelegenheid hebben tot spel. Ze kiezen via

het planbord een activiteit die ze leuk vinden: zandtafel, bouwhoek, verfbord, huiskamer enz. Ook de kinderen van groep 3 krijgen even gelegenheid om te spelen als ze klaar zijn met hun rekenen. Na de ontspanning van het spel gaan we verder met Engels. Via de methode 'Groove me' krijgen de kinderen op een ontspannen en makkelijke manier Engels aangeboden. Dit gaat het behulp van liedjes en spelletjes.

 

Lunchpauze

We hebben lunchpauze de kinderen eten hun broodje en gaan daarna even naar buiten.

 

Na de pauze is het eerst tijd voor tekenen en vervolgens voor drama. Het onderwerp heeft altijd betrekking op het wereldoriëntatiethema waarin we werken en wordt vaak gepresenteerd in onze weeksluiting. Aan het eind van de dag evalueren we. De kinderen kijken terug op de dag. Vragen zoals: 'hoe ging het vandaag?'en 'Wat wil je nog kwijt'en 'wat vond je makkelijk en waar had je hulp bij nodig?' komen aan de orde.

 

Het was weer een leerzame en gezellige dag in groep 2/3.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Een schooldag in de Zevensprong (bovenbouw)

 

Een schooldag in de bovenbouw is heel afwisselend en vaak ontzettend leuk. De dag kan om 8.30 uur beginnen met een kring, maar kan ook beginnen met het inplannen van het werk, het maken van (werk-)afspraken met elkaar en het daarna gewoon lekker aan de slag gaan.

 

Vaste weektaak

Vanaf 9.00 uur werken de kinderen aan hun vaste weektaak. De kinderen rekenen wel in hun jaargroep, elke dag een uur. We werken met een gestructureerde rekenmethode. Door de samenstelling van de stamgroep (kinderen van groep 6,7 en 8 zitten in de groep) leren de kinderen veel met maar ook van elkaar. Wat soms een leraar niet uitgelegd krijgt aan een kind, krijgen de kinderen onderling het vaak zo voor elkaar.

 

Blokuur

De werkperiode is “het blokuur”: hierin is er een afwisseling tussen instructie-momenten van de leerkracht (aan grote of kleine groepjes kinderen) en het werken van de kinderen aan hun weektaak. Er wordt door de kinderen heel veel samengewerkt en overlegd. De kinderen zitten in tafelgroepen. Zo kan het dus gebeuren dat een 8e jaars uitleg geeft over werkwoordspelling aan een 6e jaars of een 6e jaars helpt een 7e jaars met het maken van een prachtige PowerPoint presentatie. De kinderen kunnen elkaar ook helpen met (tempo)lezen, dit alles wordt aangestuurd door de leerkracht. De kinderen mogen en kunnen ook zelfstandig in de hal werken en zijn niet gebonden aan het lokaal.

 

Aan het eind van het blokuur wordt er geëvalueerd. Hoe heb je kunnen werken? Is het gelukt om alles af te krijgen wat je van plan was? Heb je nog hulp nodig? Wie kan hem of haar daar bij gaan helpen?

 

Maatjeslezen

10:00: Pauze, Daarna vindt een van de leukste momenten van de week plaats: het maatjeslezen, er worden twee stamgroepen aan elkaar “gekoppeld” en de oudere kinderen gaan voorlezen aan de jongere kinderen. Deze maatjes zorgen ook voor elkaar tijdens de vieringen in de hal.

 

Om  12.00 uur start de pauze en wordt er lekker buiten gespeeld met elkaar, er zijn 2 kinderen uit elke bovenbouwgroep die pleinwacht hebben. Zij helpen de andere kinderen waar nodig.

 

In de middag staat wereldoriëntatie op het programma. Vandaag is er aan het eind van middag een geleide weeksluiting. Dit houdt in dat de klassen laten zien wat ze deze week geleerd hebben. Allereerst gaan de ouderejaars de jonge kinderen halen en naar de centrale hal brengen. Deze week is er een lied van de Madeliefjes.  Een aantal Vlinders vertellen een verhaal en de Rommelpotters rappen een lied over het laatste project. Erg leuk dat er deze week ook weer veel ouders zijn komen kijken.

 

Aan het eind van de dag, na de weeksluiting, hebben de kinderen samen de taak om het lokaal op te ruimen.